प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०१४ अनुसार वाणिज्य कार्यालया दर्ता भएका र २०७६/७७ सम्म नविकरण नभएका व्यावसायीक फर्महरुको नविकरणका लागि समय थप आगामी २०७९ पौष मसान्त भित्र

/ckfinder/userfiles/files/private.jpg