नेपाल तथा बंगलादेशका लागि इन्डयोनेशियाका महामहिम राजदूत Heru Hartanto Subolo संग लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा

नेपाल तथा बंगलादेशका लागि इन्डयोनेशियाका महामहिम राजदूत Heru Hartanto Subolo संग लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा

पाचौँ प्रदेश सभा सम्पन

पाचौँ प्रदेश सभा सम्पन

आर्थिक तरलता न्यूनीकरणमा सरोकारवाला पक्षको भूमिका विषयक अन्र्तरक्रिया तथा छलफल दाङ लमही

आर्थिक तरलता न्यूनीकरणमा सरोकारवाला पक्षको भूमिका विषयक अन्र्तरक्रिया तथा छलफल दाङ लमही

बिपदमा  व्यवसायिक निरन्तरता सम्बन्धी तालिम

बिपदमा व्यवसायिक निरन्तरता सम्बन्धी तालिम

चौँथो प्रदेश सभा सम्पन्न

चौँथो प्रदेश सभा सम्पन्न

Notices

News Clipping

Press Release

FNCCI News

ILO
Encompass
Welcome to ILO Encompass
Comptitiveness and Resilience AssessmentTool