आर्थिक तरलता न्यूनीकरणमा सरोकारवाला पक्षको भूमिका विषयक अन्र्तरक्रिया तथा छलफल दाङ लमही

आर्थिक तरलता न्यूनीकरणमा सरोकारवाला पक्षको भूमिका विषयक अन्र्तरक्रिया तथा छलफल दाङ लमही

पाचौँ प्रदेश सभा सम्पन

पाचौँ प्रदेश सभा सम्पन

बिपदमा  व्यवसायिक निरन्तरता सम्बन्धी तालिम

बिपदमा व्यवसायिक निरन्तरता सम्बन्धी तालिम

चौँथो प्रदेश सभा सम्पन्न

चौँथो प्रदेश सभा सम्पन्न

उद्योगी व्यवसायीका समाधान गरिनुपर्ने माग

उद्योगी व्यवसायीका समाधान गरिनुपर्ने माग

Notices

News Clipping

Press Release

FNCCI News

ILO
Encompass
Welcome to ILO Encompass
Comptitiveness and Resilience AssessmentTool