बिपदमा  व्यवसायिक निरन्तरता सम्बन्धी तालिम

बिपदमा व्यवसायिक निरन्तरता सम्बन्धी तालिम

चौँथो प्रदेश सभा सम्पन्न

चौँथो प्रदेश सभा सम्पन्न

उद्योगी व्यवसायीका समाधान गरिनुपर्ने माग

उद्योगी व्यवसायीका समाधान गरिनुपर्ने माग

अघोषित विद्युत कटौतीको समस्या सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम

अघोषित विद्युत कटौतीको समस्या सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम

सेजका समस्या तथा निर्यात प्रवर्द्धन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम

सेजका समस्या तथा निर्यात प्रवर्द्धन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम

Notices

News Clipping

Press Release

FNCCI News

ILO
Encompass
Welcome to ILO Encompass
Comptitiveness and Resilience AssessmentTool