उद्योगी व्यवसायीका समाधान गरिनुपर्ने माग

उद्योगी व्यवसायीका समाधान गरिनुपर्ने माग

अघोषित विद्युत कटौतीको समस्या सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम

अघोषित विद्युत कटौतीको समस्या सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम

सेजका समस्या तथा निर्यात प्रवर्द्धन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम

सेजका समस्या तथा निर्यात प्रवर्द्धन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम

प्रदेश उद्योगी ब्यवसायीहरुका  समस्या समाधान बारे छलफल तथा अन्तरक्रिया

प्रदेश उद्योगी ब्यवसायीहरुका समस्या समाधान बारे छलफल तथा अन्तरक्रिया

Organizational Strategy Development Workshop

Organizational Strategy Development Workshop

News Clipping

Press Release

FNCCI News

ILO
Encompass
Welcome to ILO Encompass
Comptitiveness and Resilience AssessmentTool